Alibaba Manufacturer Directory - Suppliers, Manufacturers, Exporters & Importers
Bởi {0}
logo
Wesmo Industries Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Phụ kiện phòng tắm/phòng tắm Set/trang trí nội thất/trang trí các đối tượng/trang trí tác phẩm điêu khắc
Years in industry(20)ODM services availableAnnual export US $7,000,000Total floorspace (1,006㎡)